Rozwód i podział majątku

Profesjonalna pomoc
w trudnym okresie życia

Podział majątku

Specjalizujemy się w podziale majątku, sprawach rozwodowych i innych dotyczących Twojego majątku, życia osobistego oraz rodzinnego.

Nasza wieloletnia współpraca zaowocowała stworzeniem oferty dla klientów borykających się problemami w rozliczeniach z byłym małżonkiem lub partnerem.

Bogate doświadczenie płynące z reprezentowania klientów w sprawach o podział majątku pozwala nam kompleksowo i rzetelnie ocenić sytuację klienta. Łączymy w sobie profesjonalizm i energię, które przekładają się na naszą skuteczność.

jesteśmy doświadczeni

jesteśmy skrupulatni

jesteśmy empatyczni

jesteśmy skuteczni

prawników w zespole

lat doświadczenia

%

zaangażowania

wygranych spraw

Czym się zajmujemy

Odzyskanie majątku sprzed małżeństwa

Wielu naszych klientów posiadało przed małżeństwem mieszkanie, majątek rodzinny, który następne spieniężyli, a za uzyskaną cenę nabyli razem z małżonkiem wspólną nieruchomość czy inny wartościowy składnik. By odzyskać majątek sprzed małżeństwa należy bardzo dokładnie określić jego wartość i stan. Byśmy mogli realnie ocenić szanse odzyskania majątku posiadanego przed małżeństwem, potrzebujemy znać odpowiedzi na pytania, które prześlemy drogą mailową. Po przygotowaniu niezbędnych dokumentów i informacji zapraszamy do kontaktu z nami.

Rozliczenie konkubinatu zwanego również związkiem partnerskim

Polskie ustawodawstwo nie jest łaskawe dla osób pozostających we wspólnym pożyciu, bez formalnej legalizacji związku. By sprawiedliwie podzielić majątek byłych parterów należy sięgnąć po szereg unormowań prawnych, często pozornie nie związanych z prowadzeniem wspólnego gospodarstwa. Byśmy mogli realnie ocenić szanse na rzetelne rozliczenie konkubinatu potrzebujemy znać dodatkowe szczegóły Państwa relacji. Listę ważnych zagadnień otrzymasz mailem. Po przygotowaniu niezbędnych dokumentów i informacji zapraszamy do kontaktu z nami.

Rozliczenia kredytów i dotacji

Podział wspólnego zobowiązania hipotecznego w postępowaniu sądowym nie jest możliwy. Orzeczenia wydawane w postępowaniach o podział majątku skutkują przyznaniem własności nieruchomości jednemu z małżonków, przy jednoczesnym pozostawieniu kredytu obojgu małżonkom. Innymi słowy jeden z małżonków pozostaje bez majątku zabezpieczającego kredyt hipoteczny oraz z długiem wobec banku. W takiej sytuacji proponujemy klientom pozasądowy podział majątku, wielokrotnie jest on połączony z negocjacją umowy o kredyt hipoteczny z bankiem. Byśmy mogli realnie ocenić szanse na pozasądowy podział majątku połączony ze zwolnieniem jednego małżonka z długu potrzebujemy znać odpowiedzi na szereg pytań, które prześlemy drogą mailową. Po przygotowaniu niezbędnych dokumentów i informacji zapraszamy do kontaktu z nami.

Podział nieruchomości

Przedmiotem podziału majątku jest wielokrotnie nieruchomość. Najczęściej przypada ona jednemu z małżonków, za odpowiednią spłatą na rzecz drugiego z nich. Podział majątku wspólnego może także polegać na podziale nieruchomości tak by oboje małżonkowie mogli z niej zgodnie korzystać. Jako przykład takiej sytuacji można wskazać wzniesienie na jednej działce dwóch niezależnych budynków mieszkalnych, względnie wzniesienie jednego budynku nadającego się po podziału w taki sposób by stworzyć z niego dwa osobne lokale. Współpracujemy z geodetami i rzeczoznawcami majątkowymi, którzy wspierają nas oraz naszych klientów swoją fachową wiedzą, proponując możliwe warianty podziału nieruchomości. Byśmy mogli realnie ocenić najkorzystniejszy dla Klienta sposób podziału nieruchomości potrzebujemy znać odpowiedzi na pytania, które prześlemy drogą mailową. Po przygotowaniu niezbędnych dokumentów i informacji zapraszamy do kontaktu z nami.

Zwierzę w podziale majątku

Majątek małżonków często obejmuje nie tylko nieruchomości i ruchomości, lecz również zwierzęta. O ile dom można podzielić na pół, o tyle, co oczywiste, takie rozwiązanie nie wchodzi w rachubę w przypadku naszych braci mniejszych. Kwestia porozwodowego „podziału zwierzęcia” może być problematyczna w dwóch przypadkach. Po pierwsze – gdy zwierzę przedstawia większą wartość (np. koń wyścigowy, zwierzęta gospodarskie). Po drugie – gdy oboje małżonkowie są przywiązani do swojego pupila, choćby jego wartości nie dało się wycenić w pieniądzach, a wyłącznie w uczuciach. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak uporać się z takim problemem – skontaktuj się z nami.

Podział przedsiębiorstwa i udziałów w spółkach kapitałowych

Nierzadko małżonków poza wspólnym gospodarstwem domowym łączą wspólne interesy – spółki cywilne, osobowe czy też spółki kapitałowe prawa handlowego. Majątek przedsiębiorstwa, know-how, prawa autorskie, udziały, akcje są to wartości majątkowe, stanowiące wielokrotnie punkt sporny po rozwodzie gdyż są wynikiem wieloletniej wspólnej pracy, przedstawiają znaczną wartość a dodatkowo są źródłem dochodu. Dla znalezienia optymalnego rozwiązania w tym zakresie, które umożliwi kontynuację działalności w przyszłości, potrzebujemy znać odpowiedzi na szereg pytań, które prześlemy drogą mailową.

Mediacje czyli jak podzielić majątek bez postępowania sądowego

Obok wielu postępowań sądowych o podział majątku, równolegle prowadzimy wiele spraw zmierzających do podziału majątku wspólnego byłych małżonków na drodze pozasądowej. Przyjmując sprawę niemalże w każdym przypadku podejmujemy przedsądowe rozmowy, których celem jest określenie punktów spornych między stronami. Wielokrotnie zdarzało się, że zgłaszały się do nas obie zainteresowane strony, którym ze względu na targające nimi emocje, trudno było wypracować spójne stanowisko. Nasze wieloletnie doświadczenie, uzyskane wykształcenie, czy też udział w szkoleniach mediatorów często owocowało podziałem majątku dokonanym bez udziału sądu. Byśmy mogli realnie ocenić szanse klienta na pozasądowy podział majątku, potrzebujemy znać odpowiedzi na szereg pytań. Po przygotowaniu niezbędnych dokumentów i informacji zapraszamy do kontaktu z nami.

Adwokat w sprawie o podziału majątku,
spraw rozwodowych i rodzinnych.

Zaufaj zespołowi, który dokładnie wie jak radzić sobie z trudnymi sprawami, sporami i mediacjami.

Nasz zespół

Anna Kuśadwokat

Doświadczenie zawodowe zdobyła w trakcie aplikacji oraz pracy w liczących się na rynku wrocławskim kancelariach adwokackich. Dzięki takiemu przygotowaniu od lat z powodzeniem prowadzi własną praktykę, zyskując coraz szersze grono zadowolonych klientów. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom stworzyła zespół profesjonalistów, dzięki którym klient może liczyć na kompleksową obsługę z zakresu podziału majątku czy też rozliczenia konkubinatu. Adwokat Anna Kuś zajmuje się w zespole Podział.Info odzyskaniem majątku sprzed małżeństwa, rozliczeniami wydatków i nakładów między byłymi małżonkami lub partnerami oraz podziałami nieruchomości. Prowadzi także przedsądowe mediacje między przyszłymi stronami postępowania. Adwokat Anna Kuś włada biegle językiem angielskim oraz w stopniu komunikatywnym niemieckim i rosyjskim.

Joanna Stępieńadwokat

Adwokat Joanna Stępień odbywała aplikację adwokacką pod patronatem adwokat Anny Kuś. Po złożonym egzaminie adwokackim dołączyła do zespołu Podział.Info, w którym zajmuje się rozliczeniami między byłymi małżonkami lub parterami, a także rozliczeniami kredytów hipotecznych i dotacji. Adwokat Joanna Stępień jest również studentką V roku SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu, gdzie zdobyła gruntowną wiedzę z zakresu psychologii i psychiatrii sądowej. Dzięki wszechstronnemu wykształceniu adwokat Joanna Stępień odnosi wiele sukcesów w pozasądowych mediacjach świadczonych przez zespół Podział.info. Adwokat Joanna Stępień świadczy usługi w języku angielskim i hiszpańskim.

Juliusz Kruszyńskiaplikant adwokacki

Juliusz Kruszyński jest studentem V roku prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. W Kancelarii zdobywa doświadczenie i stawia pierwsze kroki w swojej prawniczej karierze. Juliusz Kruszyński interesuje się zwłaszcza prawem administracyjnym ustrojowym, a także prawem cywilnym, w szczególności prawem rzeczowym i prawem zobowiązań. Juliusz Kruszyński jest aktywnym członkiem Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, a także członkiem zarządu Koła Naukowego Prawa Publicznego Imperium, działającego na Uniwersytecie Wrocławskim. W wolnych chwilach chętnie udziela się w inicjatywach społecznych. Włada językiem angielskim i niemieckim.

Piotr Dobrowolskiaplikant adwokacki

Piotr Dobrowolski odbywa szkolenie zawodowe w ramach aplikacji adwokackiej pod patronatem adwokat Julii Dutki. Zdobywanie doświadczenia zawodowego rozpoczął w trakcie studiów, odbywając praktyki i staże w Kancelariach Adwokackich oraz udzielając porad prawnych w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, której był również Prezesem. W zespole Podział.info zajmuje się szeroką gamą zagadnień związanych z losem zwierząt w kontekście podziału majątku ich właścicieli. Aplikant Piotr Dobrowolski posługuje się językiem angielskim w stopniu biegłym.

Kontakt

Uzyskaj pomoc

+48 662 107 992
+48 502 282 532
kancelaria@podzial.info

Napisz do nas

Wysyłając informacje przez niniejszy formularz akceptujesz naszą politykę prywatności.

Kancelaria Wrocław

ul. Inżynierska 39 lok 211
53-228 Wrocław
t. 662 107 992

Kancelaria Leszno

Karola Marcinkowskiego 5A
64-100 Leszno
t. 502 282 532