ODZYSKANIE MAJĄTKU
SPRZED MAŁŻEŃSTWA

Wielu naszych klientów posiadało przed małżeństwem mieszkanie, majątek rodzinny, który następne spieniężyli, a za uzyskaną cenę nabyli razem
z małżonkiem wspólną nieruchomość czy inny wartościowy składnik.

By odzyskać majątek sprzed małżeństwa należy bardzo dokładnie określić jego wartość i stan. Byśmy mogli realnie ocenić szanse odzyskania majątku posiadanego przed małżeństwem, potrzebujemy znać odpowiedzi na pytania, które prześlemy drogą mailową. Po przygotowaniu niezbędnych dokumentów i informacji zapraszamy do kontaktu z nami.

Zwykle prosimy klienta o przygotowanie dokumentów potwierdzających darowiznę, nabycie składnika w drodze dziedziczenia, czy też salda rachunku bankowego przez zawarciem związku małżeńskiego.

Odzyskanie majątku osobistego sprzed małżeństwa nie oznacza odzyskania kwoty nominalnej zainwestowanych we wspólny składnik środków, a kwoty zwaloryzowanej, uwzględniającej ceny bieżące. W zależności od okoliczności sprawy, udaje się nie włączać wartości majątku sprzed małżeństwa do podziału majątku dorobkowego. Czasem jednak znaczący wkład finansowy jednej ze stron, zgromadzony przed ślubem, stanowi argument przemawiający za ustanowieniem nierównych udziałów w majątku wspólnym, na korzyść tego małżonka, który bardziej przyczynił się do nabycia danego składnika majątkowego.

jesteśmy doświadczeni
jesteśmy skrupulatni
jesteśmy empatyczni

Rozwód i podział majątku

Profesjonalna pomoc w trudnym okresie życia

Zawsze wtedy, kiedy nie widzisz już sensu, a wszystko co stanowiło podwaliny Twojego życia zawaliło się, znajdziesz u nas pomoc. Jesteśmy remedium na całe zło, które Cię spotkało, światełkiem w tunelu trudów, szansą na lepsze jutro.

Rozpocznij z nami batalię o lepsze jutro, jeszcze dziś.

uzyskaj pomoc sprawdź naszą ofertę