Kancelaria Leszno

ROZWÓD  |  PODZIAŁ MAJĄTKU  |  SPADKI

Specjalizujemy się w sprawach rozwodowych, podziale majątku oraz sprawach dotyczących dziedziczenia i problemów spadkowych.

Bogate doświadczenie nabyte podczas naszej wieloletniej praktyki zawodowej w sprawach o rozwód, podział majątku czy też rozwiązaniu złożonych problemów spadkowych, pozwala nam kompleksowo i rzetelnie ocenić sytuację klienta. Łączymy w sobie profesjonalizm i energię, które przekładają się na naszą skuteczność.

uzyskaj pomoc

Rozwód i podział majątku

Profesjonalna pomoc w trudnym okresie życia

Zawsze wtedy, kiedy nie widzisz już sensu, a wszystko co stanowiło podwaliny Twojego życia zawaliło się, znajdziesz u nas pomoc. Jesteśmy remedium na całe zło, które Cię spotkało, światełkiem w tunelu trudów, szansą na lepsze jutro.

Rozpocznij z nami batalię o lepsze jutro, jeszcze dziś.

uzyskaj pomoc sprawdź naszą ofertę

Rozwód i separacja

W niektórych sytuacjach, gdy nie istnieją szanse na uratowanie związku małżeńskiego, konieczne staje się przeprowadzenie postępowania rozwodowego lub orzeczenie separacji. Postępowania takie bywają utrudnione przez emocjonalne podejście stron do procesu. Należy zdawać sobie sprawę, że sposób rozwiązania małżeństwa może przesądzić np. o obowiązku alimentacyjnym na rzecz małżonka.

ZAKRES POMOCY

 • porady w sprawie rozwodu lub separacji,
 • przygotowanie pozwu o rozwód z orzekaniem o winie,
 • przygotowanie pozwu o rozwód bez orzekania o winie,
 • przygotowanie pozwu o separację z orzekaniem o winie,
 • przygotowanie pozwu o separację bez orzekania o winie,
 • prowadzenie postępowania sądowego w sprawach o rozwód z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie,
 • prowadzenie postępowania sądowego w sprawach o separację z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie,
 • ustalenie alimentów na rzecz małoletnich dzieci i małżonka,
 • ustalenie władzy rodzicielskiej i sposobu kontaktów z dziećmi,
 • ustalenie sposobu korzystania z mieszkania po rozwodzie,
 • rozwód z cudzoziemcem.

uzyskaj pomoc

Psychologowie stwierdzili, że rozwód jest jednym z najbardziej traumatycznych przeżyć w życiu dorosłego człowieka. Sposób prowadzenia postępowania rozwodowego może przesądzić o przyszłych stosunkach byłych małżonków i wywrzeć istotny wpływ na ich życie po rozwodzie.

Podział majątku

Sprawiedliwy podział majątku zgromadzonego w trakcie małżeństwa, odzyskanie majątku posiadanego przed małżeństwem, czy też uwzględnienie większego zaangażowania jednego z małżonków przy gromadzeniu majątku wspólnego, to tylko kilka zagadnień, które należy mieć na względzie w sprawie o podział majątku.

ZAKRES POMOCY

 • porady w sprawie o podział majątku,
 • przygotowanie wniosku o podział majątku,
 • prowadzenie postępowania sądowego w sprawach
  o podział majątku,
 • prowadzenie mediacji w sprawie o podział majątku,
 • przygotowanie umowy obejmującej zgodny podział majątku.

uzyskaj pomoc

Opieszałe regulowanie spraw obejmujących majątek wspólny, może powodować komplikacje w sytuacji gdy, jednej z byłych małżonków wejdzie w nowy związek małżeński.

Spadki

Śmierć osoby najbliższej powoduje konieczność uregulowania spraw majątku, który pozostawiła po sobie. Sądowe ustalenie kręgu spadkobierców, notarialne poświadczenie dziedziczenia, ocena ważności testamentu, dochodzenie należnego zachowku czy też dział spadku to tylko nieliczne zagadnienia związane z dziedziczeniem.

ZAKRES POMOCY

 • porady w sprawach spadkowych,
 • przygotowanie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku,
 • przygotowanie wniosku o dział spadku,
 • przygotowanie pozwu o zachowek,
 • przygotowanie testamentu,
 • przygotowanie umowy o dział spadku,
 • prowadzenie postępowania sądowego w sprawach o zachowek,
 • prowadzenie postępowania sądowego w sprawach o dział spadku.

uzyskaj pomoc

Opieszałe regulowanie spraw spadkowych może spowodować komplikacje, np. poszerzenie się z czasem grona spadkobierców, co utrudnia sprawne przeprowadzenie postępowań sądowych. Z tego też względu nie powinno się odwlekać uregulowania kwestii spadkowych. Szczególnie jeśli spadkobiercy nie są skonfliktowani, załatwienie spraw spadkowych przebiega sprawnie i bez wielkich uciążliwości dla stron.