Podział majątku
obciążonego kredytem

Podział wspólnego zobowiązania hipotecznego w postępowaniu sądowym nie jest możliwy. Orzeczenia wydawane w postępowaniach o podział majątku skutkują przyznaniem własności nieruchomości jednemu z małżonków, przy jednoczesnym pozostawieniu kredytu obojgu małżonkom.

Innymi słowy jeden z małżonków pozostaje bez majątku zabezpieczającego kredyt hipoteczny oraz z długiem wobec banku. W takiej sytuacji proponujemy klientom pozasądowy podział majątku, wielokrotnie jest on połączony z negocjacją umowy o kredyt hipoteczny z bankiem.

Może się jednak zdarzyć, przy braku porozumienia, że wspólna nieruchomość obciążona kredytem hipotecznym będzie przedmiotem podziału w sądzie. Wówczas warto pamiętać, że jeśli jeden z współwłaścicieli – byłych małżonków – uiszczał samodzielnie raty kredytu od daty rozwodu do daty dokonania podziału majątku przez Sąd, to ma prawo żądać rozliczenia połowy wartości spłaconych przez siebie rat. Jest to możliwe, ponieważ w rozliczeniach majątkowych między byłymi małżonkami, spłacane zobowiązanie hipoteczne już po rozwodzie traktować należy jako wydatek z majątku osobistego małżonka na majątek wspólny.

Warto pamiętać, że wspólne zobowiązanie hipoteczne małżonków wiąże ich nawet po rozwodzie i po dokonaniu podziału majątku wspólnego, jeśli jedna ze stron nie przejmie na siebie długu. Z tej przyczyny powszechnym jest stwierdzenie, że wspólny kredyt bardzie wiąże ze sobą ludzi jak małżeństwo.

Byśmy mogli realnie ocenić szanse na pozasądowy podział majątku połączony ze zwolnieniem jednego małżonka z długu potrzebujemy znać odpowiedzi na szereg pytań, które prześlemy drogą mailową.

Po przygotowaniu niezbędnych dokumentów i informacji zapraszamy do kontaktu z nami.

jesteśmy doświadczeni
jesteśmy skrupulatni
jesteśmy empatyczni

Rozwód i podział majątku

Profesjonalna pomoc w trudnym okresie życia

Zawsze wtedy, kiedy nie widzisz już sensu, a wszystko co stanowiło podwaliny Twojego życia zawaliło się, znajdziesz u nas pomoc. Jesteśmy remedium na całe zło, które Cię spotkało, światełkiem w tunelu trudów, szansą na lepsze jutro.

Rozpocznij z nami batalię o lepsze jutro, jeszcze dziś.

uzyskaj pomoc sprawdź naszą ofertę