Rozdzielność majątkowa
z datą wsteczną

Często spotykamy się z sytuacjami, w których tylko jeden z małżonków dba o byt rodziny i pomnaża wspólny majątek, drugi zaś trwoni go i popada w długi. Rozwiązaniem z takiej sytuacji jest uzyskanie na drodze sądowej rozdzielności majątkowej z datą wsteczną bez oczekiwania na rozwód.

Ustanowienie przez Sąd rozdzielności majątkowej między małżonkami z datą wsteczną pozwala następnie na dokonanie podziału wspólnego majątku jeszcze przed prawomocnym zakończeniem sprawy o rozwód, która może trwać dość długo. Niejednokrotnie jest to rozwiązanie korzystne dla tej ze stron, która chciałaby bez oczekiwania na rozwód podejmować już odrębne od małżonka decyzje finansowe i gromadzić środki pieniężne na swoją przyszłość.

Jednocześnie rozdzielność majątkowa z datą wsteczną służy ochronie majątku wspólnego, przed jego zbyciem lub utratą przez małżonka, który popadł w długi lub też działa na szkodę drugiej strony, wypłacając wspólne oszczędności i zużywając je na własne potrzeby.

Ważne, by wiedzieć, że w postępowaniu o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną Sąd nie dokona w tym samym postępowaniu podziału majątku wspólnego.

Podział majątku to kolejny etap rozliczeń między małżonkami, który może nastąpić polubownie umową albo na drodze sądowej. Przy dokonywaniu takiego podziału bierze się pod uwagę stan majątku wspólnego na datę ustania wspólności majątkowej małżeńskiej, określonej przez Sąd w wyroku.

jesteśmy doświadczeni
jesteśmy skrupulatni
jesteśmy empatyczni

Rozwód i podział majątku

Profesjonalna pomoc w trudnym okresie życia

Zawsze wtedy, kiedy nie widzisz już sensu, a wszystko co stanowiło podwaliny Twojego życia zawaliło się, znajdziesz u nas pomoc. Jesteśmy remedium na całe zło, które Cię spotkało, światełkiem w tunelu trudów, szansą na lepsze jutro.

Rozpocznij z nami batalię o lepsze jutro, jeszcze dziś.

uzyskaj pomoc sprawdź naszą ofertę