rozliczenie konkubinatu zwanego
także związkiem partnerskim

Polskie ustawodawstwo nie jest łaskawe dla osób pozostających we wspólnym pożyciu, bez formalnej legalizacji związku.

By sprawiedliwie podzielić majątek byłych parterów należy sięgnąć po szereg unormowań prawnych, często pozornie nie związanych z prowadzeniem wspólnego gospodarstwa.

Przede wszystkim dzielenie składników majątkowych, których współwłaścicielami są byli partnerzy następuje według ogólnych zasad jak przy zniesieniu współwłasności. Możliwe jest rozliczenie nakładów i wydatków poniesionych przez każdego z partnerów na rzecz wspólną. Rozliczanie konkubinatu wiąże się z różnymi zagadnieniami i zwykle bywa skomplikowane, jeśli związek łączyły także wspólnie prowadzone interesy w formie działalności gospodarczej czy spółki. Przykładowo, jeśli jeden z byłych partnerów wyprowadza się ze wspólnej nieruchomości musi pamiętać o żądaniu rozliczenia zainwestowanych środków w sądzie w terminie roku od wydania nieruchomości!

W ramach usług kancelarii zwykle proponujemy rozliczanie konkubinatu w formie polubownej, z uwzględnieniem specyfiki każdego przypadku.

Byśmy mogli realnie ocenić szanse na rzetelne rozliczenie konkubinatu potrzebujemy znać dodatkowe szczegóły Państwa relacji. Listę ważnych zagadnień otrzymasz mailem.

Po przygotowaniu niezbędnych dokumentów i informacji zapraszamy do kontaktu z nami.

jesteśmy doświadczeni
jesteśmy skrupulatni
jesteśmy empatyczni

Rozwód i podział majątku

Profesjonalna pomoc w trudnym okresie życia

Zawsze wtedy, kiedy nie widzisz już sensu, a wszystko co stanowiło podwaliny Twojego życia zawaliło się, znajdziesz u nas pomoc. Jesteśmy remedium na całe zło, które Cię spotkało, światełkiem w tunelu trudów, szansą na lepsze jutro.

Rozpocznij z nami batalię o lepsze jutro, jeszcze dziś.

uzyskaj pomoc sprawdź naszą ofertę