Polityka prywatności – podzial.info

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuję Panią/Pana, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (i) adw. Anna Kuś prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Kuś, we Wrocławiu (53-235) przy ul. Grabiszyńskiej 186 lok. 4. Kontakt: kancelaria@annakus.pl, tel. +48 662 107 992.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia pomocy prawnej w sposób i w zakresie wynikającym z zawartej umowy.
  3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości, organom administracji, organom ścigania, przeciwnikom procesowym, Pani/Pana kontrahentom faktycznym lub potencjalnym – w zależności od charakteru udzielanej Pani/Panu pomocy prawnej.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że tego rodzaju przekazania wymaga charakter udzielanej Pani/Panu pomocy prawnej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres udzielania Pani/Panu pomocy prawnej oraz przez okres 10 lat od zakończenia udzielania Pani/Panu pomocy prawnej.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania uniemożliwia udzielenie Pani/Panu pomocy prawnej, stąd stanowi warunek zawarcia umowy.
  8. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przepisy prawa w sposób szczególny chronią informacje uzyskane przez adwokata w związku z wykonywaniem zawodu, stąd nie zawsze Administrator danych będzie obowiązany zastosować się do Pani/Pana żądania – w takim przypadku poinformuje jednak Panią/Pana o przyczynie i podstawie prawnej ewentualnej odmowy.
  9. Administrator danych nie stosuje zautomatyzowanych procesów podejmowania decyzji ani profilowania.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe są objęte tajemnicą adwokacką. Tajemnica adwokacka w istotnym stopniu wpływa na zakres zastosowania przepisów RODO do praktyki adwokackiej. Oznacza to między innymi, że podane przez Panią/Pana dane osobowe osób trzecich, na przykład przeciwników procesowych, nie zostaną tym osobom trzecim udostępnione, pomimo tego, że RODO co do zasady przyznaje tym osobom tego rodzaju uprawnienie. Administrator danych w każdym czasie udzieli Pani/Panu dodatkowych informacji o charakterze i zakresie tajemnicy adwokackiej oraz o tym, w jaki sposób zabezpiecza ona Pani/Pana dane osobowe oraz inne przekazane przez Panią/Pana informacje.

Rozwód i podział majątku

Profesjonalna pomoc w trudnym okresie życia

Zawsze wtedy, kiedy nie widzisz już sensu, a wszystko co stanowiło podwaliny Twojego życia zawaliło się, znajdziesz u nas pomoc. Jesteśmy remedium na całe zło, które Cię spotkało, światełkiem w tunelu trudów, szansą na lepsze jutro.

Rozpocznij z nami batalię o lepsze jutro, jeszcze dziś.

uzyskaj pomoc sprawdź naszą ofertę